Design a site like this with WordPress.com
Get started
Առաջատար

Ընդունելությունը լրացուցիչ կրթության խմբերում շուրջտարյա է

Հայտարարության տեքստը՝ կրթահամալիրի կայքից

ՀՀ Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոններում իրականացվում են  լրացուցիչ կրթության ծրագրեր ու դասընթացներ՝

 • Երևանի և հարակից բնակավայրերի դպրոցների 1-12-րդ դասարանցիների համար,
 • մեծահասակների համար։

Կրթական ծրագրերի և դասընթացների տևողությունը որոշվում է անհատական ուսումնական պլանով՝

 • արագացված, կարճատև (նվազագույնը՝ մեկամսյա) ծրագրերով.
 • մեկամյա, բազմամյա ծրագրերով.
Ուսուցումը կազմակերպվում է կրթահամալիրի ուսումնական կենտրոնների լաբորատորիաներում, արհեստանոց-արվեստանոցներում:
Կրթահամալիրի դպրոցների սովորողների համար լրացուցիչ կրթության դասընթացները կազմակերպվում են երկարացված օրվա ընթացքում՝ ժամը 13:30 — 17:00-ն ընկած ժամանակահատվածում: Կրթահամալիրի սովորողի ծանրաբեռնվածությունը արտացոլվում է սովորողի անհատական ուսումնական պլանում։
Դասընթացի ժամկետները, այլ պայմաններ որոշվում են ուսումնառության պայմանագրով, որ սահմանված կարգով կնքվում է սովորողի (նրա օրինական ներկայացուցչի) և լրացուցիչ կրթության ծրագրի պատասխանատուի միջև։
2022-2023 ուստարում կրթահամալիրն առաջարկում է՝

Շարունակել կարդալ “Ընդունելությունը լրացուցիչ կրթության խմբերում շուրջտարյա է”

Լրացուցիչ կրթությունը ուսումնական առաջին շրջանում. ամփոփում

2022-2023 ուստարի
ուսումնական առաջին շրջան (սեպտեմբեր-դեկտեմբեր)

Շարունակել կարդալ “Լրացուցիչ կրթությունը ուսումնական առաջին շրջանում. ամփոփում”

Լրացուցիչ կրթությունը ուսումնական ագարակում

Լրացուցիչ կրթությունը ուսումնական ագարակում (Ա. Բաբաջանյան 38/2, 093 42 50 54)՝ ​

«Բարի լո՜ւյս, ագարակ» ուսումնական նախագիծը 

Շտկողական պարապմունքների մասին ուսումնասիրություն. վերլուծություն

Շտկողական պարապմունքների մասին ուսումնասիրությունն անցկացվում էր կրթահամալիրում՝ պարզելու վերջինիս պահանջարկը:  Այն ուղղված էր կրթահամալիրի դասվարին, կազմակերպչին, դասավանդողին: Շտկողական պարապմունքի ուսումնասիրության մասին ձևաթուղթը կցվում է:

Հարցաշարը լրացրել են՝

Ընդհանուր՝ 13 մասնակից, որից՝

 • դասվար՝ 3
 • կազմակերպիչ՝ 1
 • դասավանդող՝  9

այդ թվում՝ Շարունակել կարդալ “Շտկողական պարապմունքների մասին ուսումնասիրություն. վերլուծություն”

Կրթահամալիրային ակումբների, ստեղծագործական խմբերի գործունեության մասին. ցուցանիշներ

Ուսումնասիրություն
15.11.2022

Ակումբի գործունեության կարգ

Շարունակել կարդալ Կրթահամալիրային ակումբների, ստեղծագործական խմբերի գործունեության մասին. ցուցանիշներ

Լրացուցիչ կրթության բազա

Լրացուցիչ կրթության բազայի ֆայլերում ըստ դպրոցների ներկայացված են, թե կրթահամալիրի սովորողները լրացուցիչ կրթության ինչ դասընթացների են մասնակցում կրթահամալիրում և կրթահամալիրից դուրս:

 1. Արևելյան դպրոց-պարտեզ
 2. Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
 3. Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ
 4. Հարավային դպրոց-պարտեզ
 5. Միջին դպրոց

Լրացուցիչ կրթության ժամանակացույց

Լրացուցիչ կրթության ժամանակացույցը մարզական ուսումնական կենտրոնում Շարունակել կարդալ “Լրացուցիչ կրթության ժամանակացույց”

Լրացուցիչ կրթությունը մարզական ուսումնական կենտրոնում. ուսումնասիրություն

2022-2023 ուստարի
Ուսումնասիրություն
Շարունակել կարդալ “Լրացուցիչ կրթությունը մարզական ուսումնական կենտրոնում. ուսումնասիրություն”

Լրացուցիչ կրթությունը կրթահամալիրի ուսումնական հաստատություններում

2022-2023 ուստարի

Լրացուցիչ կրթության խմբեր

Շարունակել կարդալ “Լրացուցիչ կրթությունը կրթահամալիրի ուսումնական հաստատություններում”